light box
امتیاز 5.00پایان نامه بررسی و مقایسه عزت نفس بین دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار">

حجم : 181 کیلوبایت
تعداد صفحات : 64 صفحه
پسوند فایل : docx
پسوند فایل دانلود : ‌rar
قابلیت ویرایش : دارد
فهرست مطالب : دارد
منابع : دارد
دسته بندی : ، ، ،

از اهداف مهم تربیت بدنی و علوم ورزش كه یكی از شاخه های مهم تعلیم و تربیت محسوب می گردد.ریست بهتر انسان در راستای تقویت ابعاد وجودی خویش می باشد و در همین جهت كوشش می شود با به كارگیری روش های علمی از راه كشف قوانین علمی مربوط به جسم و روان به مؤثرترین روش رشد انسان دست یافته شود با توجه به تأثیرات متقابل جسم و روان ، وابستگی و ارتباط و اثر متقابل روانشناسی و تربیت بدنی امری اجتناب ناپذیر است

پایان نامه بررسی و مقایسه عزت نفس بین دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دختر و پسر

 

پایان نامه بررسی و مقایسه عزت نفس بین دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دختر و پسر که برای شما آماده کرده ایم مربوط به رشته روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره (کلیه گرایش ها) در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می‌باشد.

پایان نامه بررسی و مقایسه عزت نفس بین دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دختر و پسر در ۶۴ صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که شما بعد از خرید از سایت فروش فایل پرشین استور قادر به دانلود آن می‌باشد.

در زیر قستمی از متن پایان نامه بررسی و مقایسه عزت نفس بین دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دختر و پسر به همراه فهرست مطالب برای شما عزیزان قرار داده شده است تا با مطالعه دقیق و اطلاع کامل از موضوعات اقدام به خرید فرمایید.

 

عنوان کامل : پایان نامه بررسی و مقایسه عزت نفس بین دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دختر و پسر

 

بررسی و مقایسه عزت نفس ورزشکاران

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت تحقیق

واژه های کلیدی

تعریف عملیاتی

هدف تحقیق

فرضیه های پژوهش

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

تاریخچه و اهمیت عزت نفس

تعریف واژه ها و اصطلاحات

چگونگی رشد و شکل گیری خودپنداره

تقسیم بندی عزت نفس در کودکان و نوجوانان

راههای ایجاد تغییر در عزت نفس

درمان کمبود اعتماد به نفس

نحوه شکل گیری عزت نفس

عوامل مؤثر در شکل گیری عزت نفس

عزت نفس : ارزیابی خود

دیدگاههای فعلی در مورد عزت نفس

عزت نفس جمعیتی

سطوح خواسته و سطوح انتظار

تحقیقات داخلی در مورد عزت نفس

 

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق

جامعۀ آماری

روش نمونه گیری

روش جمع آوری اطلاعات

متغیر مستقل و متغیر وابسته

روش آماری

هدفهای ویژه تحقیق

 

فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل.

یافته ها وتجزیه و تحلیل دادها

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیتها

منابع و ماخذ

 

مقدمه

 

مطالعه و تحقیق در مورد ویژگی های شخصیتی در حقیقت قدیمیترین تحقیقات در روانشناسی ورزش است ، تحقیق در این زمینه از دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ روانشناسی ورزش را تحت نفوذ خود داشت و از آن به بعد نیز هم چنان از اهمیت زیادی برخوردار است. (نوابی نژاد ، ۱۳۷۵)

از اهداف مهم تربیت بدنی و علوم ورزش که یکی از شاخه های مهم تعلیم و تربیت محسوب می گردد.ریست بهتر انسان در راستای تقویت ابعاد وجودی خویش می باشد و در همین جهت کوشش می شود با به کارگیری روش های علمی از راه کشف قوانین علمی مربوط به جسم و روان به مؤثرترین روش رشد انسان دست یافته شود با توجه به تأثیرات متقابل جسم و روان ، وابستگی و ارتباط و اثر متقابل روانشناسی و تربیت بدنی امری اجتناب ناپذیر است.

اهمیت روانشناسی در حیطه تربیت بدنی تا آن حد است که مربیان خود را نیازمند به حداقل اطلاعات پایه از آن می دانند.روانشناسان نیز پیوسته علاقه مند هستند که نقش فعالیت های ورزشی را تغییر خصوصیات روانی بدانند و قصد دارند از طریق پژوهش های مختلف تأثیرات متقابل جسم و روان را کشف کنند.تأثیر فعالیت های ورزشی به خصوصیات روانی که در تحقیق حاضر از جنبه «عزت نفس» می باشد ، برای کسانی که در زمینه مسائل روانی کاری کنند و هدف نهاییشان کمک به رشد انسان و سلامت روانی اوست می تواند دارای اهمیت باشند.

 

بیان مسأله:

 

تربیت بدنی به عنوان بخش مهمی از تعلیم و تربیت رسالتی بزرگ در تکامل جسمانی و روانی و اجتماعی افراد داشته و اهداف آموزشی و تربیتی و اجتماعی را دنبال می کند و رشد فزآینده وگسترش دامنه اطّلاعات هم چنین دانش وتحقیقات دررشته تربیت بدنی با بکارگیری تکنیک های علمی موجب گردید ، روانشناسان ورزشی نیزبا تحقیق درمورد شخصیت به ابهامات وسؤالات موجود دراین زمینه پا سخ گویند.

اثری که ورزش به عزت نفس افراد به عنوان یکی از مهمترین خصوصیات شخصیتی که بسیار مورد توجه و تأکید دانشمندان شاخه های مختلف علم روانشناسی قرار گرفته است بسیار اساسی و مهم است.هم چنان که یک مربی ورزشی نفس بهتر را مایه ترقی ورزشکار خود می داند.مشاوران و روانشناسان بالینی و روانشناسان عمومی نیز سعی دارند اهمیت ورزش را در افزایش عزت نفس و در نتیجه سلامت روانی را کشف کنند که محققین آن را یکی از نتایج بد فصل عزت نفس قوی می دانند پیدا کنند.

محققان معتقدند که فعالیت های تربیت بدنی و ورزش با تربیت روانی آمیخته است و هر تجربه حرکتی یا تغییر جسمانی یک تغییر یا تجربه روانی را به همراه دارد ، برخی از محققین از ورزش به عنوان ابزار تربیت و شکل پذیری شخصیت یاد کرده اند و برخی نیز به توان اجتماعی تربیت بدنی تأیید نموده اند ، سئوالات نمونه واری که در این چارچوب مطرح می شوند از این قرار است که آیا افرادی که فعالیت ورزشی دارند ، صفات شخصیتی خاصی دارند؟

یا نوجوانانی «سیر در این تحقیق» که فعالیت ورزشی دارند آیا رشته های تیمی و انفرادی تأثیرات متفاوت بر آنها دارند؟آیا بین مدت فعالیت ورزشی و ویژگی های شخصیتی ارتباطی وجود دارد؟بدیهی است که شخصیت نیز می تواند درانتخاب نوع ورزش و نیز علایق ورزشی و کسب مهارت های مربوط به آن رشته ورزشی مورد علاقه ، مؤثر واقع گردد.با این وجود تحقیق حاضر برای پاسخ دادن به سئوالات مطرح با پذیرش اصل متقابل شخصیت و ورزش عزت نفس را در بین دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار (سیر دوره متوسطه) مورد مقایسه قرار می دهد.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق :

 

تحقیق حاضر در پی یافتن چگونگی رابطه ورزش و عزت نفس در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه است و ضرورت آن از چند جنبه نمایان است.می دانیم که در سال های اخیر بحث های زیادی در رابطه با اجرای طرح فراگیر ورزش در کشور وجود دارد و مقدّمات آن نیز در حال پیگیری است که یکی از راه های اجرای این طرح از طریق مدارس است ضروری است که حقایق برابر نامه ریزان و مسئولان نظام آموزش و پرورش کشور که تربیت بدنی بخشی از این نظام است روشن گردد.

آیا تربیت بدنی و ورزش و نتایج آن هم جهت و هم سو با اهداف از پیش تعیین شده نظام آموزش و پرورش کشور است؟و آیا این هم سویی در حد قابل قبولی است؟و باز هم ضروری است که دانسته شود که آیا تأکید کنونی که به ورزش های گروهی وجود دارد صحیح می باشد؟یا اینکه ورزش های انفرادی در تقویت روحیه و روان سالم انسانی مفیدترند.هرچند که تأثیرات مثبت و انکار ناپذیر ورزش بر جسم انسان ممکن است مورد تأکید و توجیه گر ورزش مدارس باشد.اما هدف اساسی آموزشی و پرورشی یعنی رشد همه جانبه افراد جانبه ایجاب می کند که همواره در جستجوی راه های با صرفه تری از نظر وقت ،‌هزینه و نتیجه مورد دلخواه باشیم.

از این جهت تحقیق در مورد تأثیرات روانی ورزش کاملاً حیاتی می نماید.باتوجه به اینکه وجود یک روان سالم که در این تحقیق از جنبه عزت نفس مورد بررسی قرار می گیرد برای پیشرفت و ترقّی یک فرد و جامعه او یک امر انکار ناپذیر است.نتیجه این تحقیق از بعد درمانی نیز برای درمانگران مسائل روانی دارای اهمّیت است.یافتن راه حل کم هزینه قابل ارائه برای همه افراد در پیشگیری و درمان مسائل روانی یکی از مواردی است که ضرورت این تحقیق را توجیه می کند.

 

 

منابع و ماخذ :

 

– براهنی ، محمدنقی و همکاران ، ریتا . ل. اتکینسون و همکاران ، زمینه روان شناسی جلداول ، انتشارات رشد ، چاپ ششم ، تابستان ۱۳۷۱

– دلاور ، علی ، روشهای آماری درروان شناسی و علوم تربیتی ، انتشارات پیام نور ، چاپ چهارم ، تیرماه ۷۱

– شفیع آبادی ، عبدالله ، فنون تدبیت ک.دک ، انتشارات چهر ، تهران ۱۳۵۸

– قرچه داغی ، مهدی ، روانشناسی خلاقیت ، انتشارات شباهنگ ، تهران ۱۳۶۸

– کریمی یوسف ، روانشناسی اجتماعی ، انتشارات پیام نور ، تهران ۱۳۶۸

– ذمیلانی فر ، بهروز ، بهداشت روانی ، انتشارات قومس ، تهران ۱۳۷۵

– نوابی نژاد شکوه ، رفتارهای بهنجار ونابهنجار ، انتشارات ابتکار تهران ، ۱۳۶۵

– یاسایی ، مهشید ، هنری ماسن ، پاول و همکاران ، رشد و شخصیت کودک مرکز نشر ، تهران ، ۱۳۶۸

– شاملو ، سعید ، بهداشت روانی ، انتشارات رشد، تهران ، ۱۳۶۸

 

 

 

نکته: تمام فایل ها ویرایش جدید می‌باشند و به صورت صحیح صفحه بندی و آماده شده اند لذا جهت نمایش صحیح فایل ها لطفا فونت های  (B Nazanin – B Mitra – B Lotus – B Titr) را نصب کنید. در صورت نیاز میتوانید به صورت مستقیم از اینجا دانلود کنید.

 

 

مطالعه کنید: آموزش نصب فونت در ویندوز

 

فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت موفق قابل دانلود می‌باشد همچنین ایمیلی حاوی لینک دانلود برای شما ارسال می‌شود.

در صورت داشتن هرگونه سوال، انتقاد یا پیشنهاد با پشتیبانی فروشگاه فایل پرشین استور تماس بگیرید.

 

برچسب ها :

ثبت دیدگاه

    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

محصولات مشابه
طرح جابر جرثقیل
جزئیات بیـشتر
طرح جابر ابرهای تیره
جزئیات بیـشتر
طرح جابر جانوران مهره دار
خـریـد محـصـول
طرح توجیهی قالی بافی
جزئیات بیـشتر
برو بالا