عضویت در سایت
نام محصول قیمت محصول تنظیمات
۱۹,۹۰۰ تومان
light box
امتیاز 5.00 پایان نامه تاثیر ورزش در کاهش افسردگی جوانان">

هدف از تحقیق حاضر بررسی مقایسه افسردگی در بین افراد ورزشکار و غیر ورزشکار و تاثیر ورزش بر روی جوانان حدود سنی18سالهکه فرضیه عنوان شده عبارتند از اینکه بین افرادی که ورزش می کنند و افرادی که ورزش نمی کنند از لحاظ افسردگی تفاوت معنی داری وجود دارد.جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانش آموزان حدود سنی18ساله است که 120نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون افسردگی بک بر روی آنها اجرا گردیده است که این آزمون دارای 21سئوال 4 گزینه ای است که بعدازجمع آوری نمرات خام آزمودنی ها از روش آماری t متغییر مستقل استفاده گردیده

۱۹,۹۰۰ تومان – خرید

حجم : ۱۵۵ کیلوبایت
تعداد صفحات : ۶۵ صفحه
پسوند فایل : docx
پسوند فایل دانلود : ‌rar
قابلیت ویرایش : دارد
فهرست مطالب : دارد
منابع : دارد
پرسشنامه : دارد

پایان نامه تاثیر ورزش در کاهش افسردگی جوانان

 

پایان نامه تاثیر ورزش در کاهش افسردگی جوانان که برای شما آماده کرده ایم مربوط به رشته روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره (کلیه گرایش ها) در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می‌باشد.

پایان نامه تاثیر ورزش در کاهش افسردگی جوانان در ۶۵ صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که شما بعد از خرید از سایت فروش فایل پرشین استور قادر به دانلود آن می‌باشد.

در زیر قستمی از متن پایان نامه تاثیر ورزش در کاهش افسردگی جوانان به همراه فهرست مطالب برای شما عزیزان قرار داده شده است تا با مطالعه دقیق و اطلاع کامل از موضوعات اقدام به خرید فرمایید.

 

عنوان کامل : پایان نامه تاثیر ورزش در کاهش افسردگی جوانان

 

تاثیر ورزش در کاهش افسردگی نوجوانان - فروشگاه فایل پرشین استور

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه.

بیان مسئله

سئوال مسئله

اهداف تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

فرضیه تحقیق

واژه ها ومفاهیم

تعاریف عملیاتی و نظری واژه ها و مفاهیم

 

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

تعریف افسردگی

شکل گیری افسردگی درجریان تحول

افسردگی های نوجوانی

واکنش اضطرابی افسرده وار

افسردگی مبتنی بر احساس کهتری

افسردگی مبتنی بر احساس رها شدگی

افسردگی مالیخولیایی

فراوانی افسردگی در خلال تحول

طبقه بندی اختلالهای خلقی

 

فصل سوم: تعیین روش تحقیق

جامعه مورد مطالعه

حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری در تحقیق

طرح تحقیق

روش جمع آوری مربوط به فرضیه ها

 

فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

تجزیه و تحلیل داده ها

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیتها

ضمائم

پرسشنامه

منابع و ماخذ

 

 

مقدمه

 

در زندگی همه ما رند هایی وجود  دارد که همه چیز را سیاه می بینیم،هیچ چیز شادی را بر نمی انگیزد و هیچ امیدی به موفقیت نداریم.بد خلق و غمگین هستیم،احساس تنهایی،خلاء،نا امیدی و گنهکاری برما چیره می شود و اضطراب ما رافرا می گیرد.همه ی  ماباچنین حالتها و احسا سهایی که اغلب پس از شکستها یافقدانها و یا حتی بدون دلیلی آشکار به وجود می آیند کم و بیش آشنا هستیم و با آنها با موفقیت بیش وکم،مقابله می کنیم.

اماآنچه موجب می شود تا چنین احساسهایی به صورت اختلالهای روانی در آیند،نوع و تعداد نشانه ها ،شدت و طول مدت و همچنین حدی است که بر جریان بهنجار زندگی روز مره آسیب می رسانند.در قلمرو زندگی بهنجار وزمینه تجربه آسیب شناختی،این احساسها و شیوه دریافت آنها را با مفهوم افسردگی مرتبط ساخته اند.از زمانی که بقراط نخستین نظریه علت شناختی افسردگی را با عنوان عارضه سودا ارائه کرد فرضیه های متعددی درباره مبنای افسردگی مطرح شده اند و کوششهای فراوانی برای درما نگری آن انجام گرفته اند،

معادل اصطلاح سودا در زبان یونانی اصطلاح مالیخولیا در خلال قرون،همواره معانی مبهم و متفاوتی به آن نسبت داده شده است که با معنای کنونی مالیخولیا که عبارت است از اختلال عمیق خلقی وبراساس غمگینی مرضی مشخص می شود متفاوت بوده در قرن نوزدهم مولفان در گروه هذیانهایی که تک جنونی نامیده می شوند”هذیان جزیی غمگینی”ویا”مالیخولیای هذیا نی”را متمایز کردند در وحله بعدمفاهیم جنون ادواری و جنون به منظور متمایز کردن افسردگیهای راجعه که در تناوب با حالات شادی نا آرام بودند،ظاهر شدند و سپس بیماری اخیر توسط کرپلین “روان گسستگی آشفتگی-افسردگی”نامیده شد.

اما می توان آن حالت افسردگی را یک نوع روان گسستگی نامید که انواع دیگر افسردگیها را پوشش نمی دهد و فقط می توان آن را به عنوان یک زیر گروه افسردگیها در نظر گرفت  بنابر این باید گفت که اصطلاح افسردگی از چنین چهارچوبی فراتر می رودوهله غمگینی و کاهش تنود روانی که رفتار و زندگی فردرا تحت تاثیر می گیرد گر چه غمگینی معادل افسردگی نیست اما بی تردید افسردگی شامل حالت غمگینی است که بر زندگی روزمره فعالیت،ارزشیابی خود،قضاوت و کنشهای ابتدایی مانند خواب و اشتها اثر می گذارد

غمگینی می تواند واکنشی نسبت به یک رویداد رنج آور باشد و هنگامی مرضی محسوب می شود که از لحاظ شدت و طول مدت با در نظر گرفتن اهمیت این رویداد جنبه افراطی پیدا کند و به خصوص وقتی بدون علت ظاهری آشکار شود بنابر این غمگینی افراطی یا بدون علت موجه در چار چوب افسردگی قرار می گیرد و وجود عوامل آمادگی و آسیب پذیری فردی را القا کند این عوامل می توانند ژنتیکی،روان شناختی،زسیت شناختی یا محیطی باشند و در اغلب موارد با درهم تنیدگی آنها مواجه هستیم  .

 

 

بیان مسئله

 

به رغم بررسیهای متعددی که در قلمرو افسردگی کودکان خردسال از دهه ۱۹۵۰تا۱۹۸۰انجام شدندتا دهه اخیر هنوز هم بسیاری از متخصصان بالینی براین باور بودند که کودکان خردسال به افسردگی وخیم مبتلا نمی شوند این محققان الگوهایی بودند که دچار افسرده واری که در پاره ای از نوجوانان و جوانان مشاهده می شوند به نوسانهای خلقی بهنجار نسبت می دادند و یا با اختلال روان شناختی دیگری مرتبط می ساختند کانت دل ۱۹۸۲این موضع گیری بر این فرض مبتنی بود که بروز افسردگی مستلزم تجربه پاره ای از موقعیتهای زندگی است بدین معنا که تراکم رویدادهای منفی یا سر خوردگیها موجب افزایش بد بینی پاره ای از افراد نسبت به جهان می شود 

در نهایت آنها را دچارافسردگی می کند و بررسیهایی که در  خلال دهه ۱۹۸۰انجام شده نشان داده اند که بسیاری از کودکان منظومه ای از حالات افسردگی شدید را که به مشکلات دیگرنسبت دادنی نیست تجربه می کنند و از آن میان می توان به کاهش فعالیت تصور از خود منفی و انزوای اجتماعی و افکارانتحاری اشاره کرد بنابر این در حال حاضر این نکته آشکار است که باید ورزش و حرکات جسمانی   در بین نوجوانان آموخته شود تا فرد افسردگی با مرز خوب زیستن جوانان راازهم جدا کرد.

 

 

اهمیت و ضرورت تحقیق :

 

افسردگی عاملی است که می توان آن را با کاهش انگیزه های درونی برای زندگی و گذراندن اوقات روزمره با استرس و اضطراب فراوان که باعث گوشه گیری و انزوا طلبی فرد می شود که تمام این علائم می تواند از عدم برنامه ریزی مناسب در زندگی روز مره فردی است که گاهی گنجاندن کار هایی باعث تشدید افسردگی و حالات آنها می شود .که گاهی اوقات این افسردگی باعث بوجود آوردن بیماری های فردی و روحی می شود که امید است با انجام این تحقیقات بتوانیم افسردگی را در زندگی کاهش بدهیم.

علایم و مواردی که باعث افسردگی در این زندگی فردی می شود را بشناسیم و در در مان آن قدم بگذاریم و یکی از این عوامل می تواند ورزش باشد که ورزش خود  می تواند در کاهش بسیاری از بیماریهای روحی و روانی تاثیر بسزایی داشته باشد که ارائه این گونه تحقیقات در مراکز آموزشی و نهاد های اجتماعی می تواند نقش بسزایی داشته باشد و از طرف دیگر با افزایش زنگهای ورزش و تحرکات جسمی بتوانیم فرزندانمان را از بیماریهای روحی دور کنیم .

 

 

منابع و ماخذ

 

احدی-حسین – آسیب روانی جلد (۱)انتشارات تهران:رشد.

اصغری –احمد-افسردگی و شناسایی آن –انتشارات راه.سال ۱۳۸۴-تهران.

بیانی-احمد-روش تحقیق در علوم تربیتی-انتشارات نی-سال ۱۳۸۲-تهران.

بهار لو-سید علی- ورزش و کاهش اضطراب درونی-انتشارات ارجمند سال ۱۳۸۴-تهران.

تهرانی فر-سودابه-ورزش و ورزشکاران –انتشارات باران سال ۱۳۸۵-تهران.

شور کی –مصطفی-افسردگی و راههای درمانی آن-انتشارات تبریز-سال ۱۳۸۲-تبریز.

دلاور-علی –آمار استنباطی –انتشارات رشد –سال ۱۳۸۵-تهران.

دلاور –علی-روش تحقیق در علوم تربیتی- انتشارات رشد-سال ۱۳۸۵-تهران.

دادستان-پریرخ-روان شناسی مرضی-انتشارات سمت سال ۱۳۸۵-تهران.

قره چه داغی –مهدی-افسردگی و راههای شناختی-انتشارات نی-۱۳۸۴-تهران.

قره چه داغی-مهدی-افسردگی و درمان-انتشارات نور ۱۳۸۳-تهران.

منصور-محمود-روان شناسی شخصیت-انتشارات سمت ۱۳۸۴-تهران.

 

 

 

نکته: تمام فایل ها ویرایش جدید می‌باشند و به صورت صحیح صفحه بندی و آماده شده اند لذا جهت نمایش صحیح فایل ها لطفا فونت های  (B Nazanin – B Mitra – B Lotus – B Titr) را نصب کنید. در صورت نیاز میتوانید به صورت مستقیم از اینجا دانلود کنید.

 

مطالعه کنید: آموزش نصب فونت در ویندوز

 

فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت موفق قابل دانلود می‌باشد همچنین ایمیلی حاوی لینک دانلود برای شما ارسال می‌شود.

در صورت داشتن هرگونه سوال، انتقاد یا پیشنهاد با پشتیبانی فروشگاه فایل پرشین استور تماس بگیرید.

 

ثبت دیدگاه

    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

محصولات مشابه
طرح توجیهی صنایع دستی
جزئیات بیـشتر
طرح توجیهی قالی بافی
جزئیات بیـشتر
طرح توجیهی تولیدی مبلمان و مصنوعات چوبی
جزئیات بیـشتر
طرح توجیهی تولید کفش
جزئیات بیـشتر
پایان نامه مقایسه هوش هیجانی مرد سالاری و زن سالاری
جزئیات بیـشتر
برو بالا