light box
امتیاز 5.00پایان نامه بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر">

حجم : 171 کیلو بایت
تعداد صفحات : 59 صفحه
پسوند فایل : docx
پسوند فایل دانلود : ‌rar
قابلیت ویرایش : دارد
فهرست مطالب : دارد
منابع : دارد
پرسشنامه : دارد
دسته بندی : ، ، ،

هدف پژوهش بررسي علل گرايش جوانان به مواد مخدر كرك، شيشه، اكستاسي،LSD و... مي باشد. جامعه آماري در اين تحقيق عبارتند از دانشجويان دختر و پسر. نمونه آماري تحقيق عبارت بود از 100 نفر از دانشجويان پسر دانشگاه.

در تحقيق حاضر براي جمع آوري اطلاعات و داده ها از پرسشنامه استفاده شده است كه پس از تجزيه و تحليل داده ها به اين نتيجه مي رسيديم كه بين دختر و پسر رشته مشاوره تفاوت معني داري وجود ندارد و در فصل پنجم به بحث و نتيجه گيري پرداخته و پيشنهادات و انتقادات ارائه شده را بررسي كرديم.

پایان نامه بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر

 

پایان نامه بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر که برای شما آماده کرده ایم مربوط به رشته روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره (کلیه گرایش ها) در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می‌باشد.

پایان نامه بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر در ۵۹ صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که شما بعد از خرید از سایت فروش فایل پرشین استور قادر به دانلود آن می‌باشد.

در زیر قستمی از متن پایان نامه بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر به همراه فهرست مطالب برای شما عزیزان قرار داده شده است تا با مطالعه دقیق و اطلاع کامل از موضوعات اقدام به خرید فرمایید.

 

عنوان کامل : پایان نامه بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر

 

بررسى علل گرایش جوانان به مواد مخدر

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مسئله

هدف تحقیق

ضرورت واهمیت تحقیق

فرضیه تحقیق

تعریف نظری اصطلاحات

تعریف عملیاتی

 

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

تاریخچه

تاریخچه مواد مخدر درایران

تاریخچه مواد مخدر در جهان

تریاک

مخدرهای صنعتی

اعتیاد

علت گرایش جوانان ایرانی به مواد مخدر

دیدگاههای موجود در زمینه علل اعتیاد

تحقیقات قبلی

 

فصل سوم: تعین روش تحقیق

جامعه تحقیق

نمونه تحقیق

روش نمونه گیری

روش جمع آوری اطلاعات

ابزار تحقیق

روش آماری

فصل چهارم

یافته ها وتجزیه و تحلیل آنها

مقدمه

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

نتیجه گیری

محدودیتها

پیشنهادها

منابع و مأخذ

پرسشنامه

 

 

مقدمه

 

انسانها در فراز و نشیبهای تاریخ همیشه از دردها و آسیب های اجتماعی بسیار رنج برده اند و همواره در جستجوی یافتن علت و انگیزه های آنها بوده اند تا راه ها و روشهای پیشگیری و درمان آنها را بیابند از جمله این آسیب های اجتماعی می توان اعتیاد را نام برد.

بشر از سالها پیش، خواص درمانی برخی از گیاهان مخدر آگاه بوده ودر مراسم و جشنها یا درمان از آنها استفاده می کرد ومصرف گیاهان مخدر از مسائل مهم اجتماع محسوب نمی شود. اما با افزایش قدرت کشورهای سلطه طلب، اتباع آنها برای کشف مناطق مناسب جهت گسترش مستعمرات، به اقصی نقاط جهان سفر نمودند. و با آشنایی با ملل مختلف، برگ، گل، ریشه وساقه گیاهان مخدر را شناسایی وبرای پیشبرد استثمار در مناطق مورد نظر، کشت ومصرف مواد مخدر، مخصوصاٌ تریاک را متداول کردند. زیرا اعتیاد به مواد مخدر بهترین حربه برای منحرف  نمودن افکار عمومی از مسائل سیاسی ومنافع ملی و به زانو درآوردن جوانان بود.

با گذشت زمان استعمارگران خود از این بلای خانمان سوز در امان نماندند. سوداگران و سازمان تبه کاری مافیا برای کسب درآمد سرشار از تهیه و توزیع مواد مخدر، تجارت غیر قانونی آن را در کشورهای پیشرفته و صنعتی سرمایه دار رواج داد و حال امروزه اعتیاد به مرز نگران کننده ای رسیده است.

همه ساله در کلیه کشورهای جهان، افراد زیادی به علت مصرف نابجا یا ناخواسته مواد مخدر از بین می روند و در همان حال عده دیگری به علت اعتیاد به این مواد شغل خود را از دست داده و خانواده خود را به مرزهایی از نابودی می کشانند.

در واقع اعتیاد شرایطی است که فرد به ماده خاصی به گونه ای وابسطه شود تا در صورتی که ماده را مصرف نکند دچار علائم محرومیت از آنها شود. عده ای می گویند، افراد سیگاری، شرایط اعتیاد را ندارند. اما باید بگوییم هر چیزی که از آن مصرف سوء بشود و از آن به صورت اصولی استفاده نگردد، اعتیاد آور است. در درجه اول معمولا” فرد با سیگار یا مواد مخدر آشنا می شود. اما نسبت به عمق عوارض ناشی از مصرف توجه ندارد و به این فکر نمی کند که چه گرفتاری بزرگی گریبان گیرش خواهد شد. درست است که همه می گویند اعتیاد بد است، اما در عمق تفکر افراد، این بد بودن به درست جا نیافتاده است. همین مسئله گرایش به مواد را زیاد می کند.

اعتیاد یک مسئله چند فاکتوری است و عوامل متعددی چون مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، بنیانهای سست خانوادگی و … می توانند مجموعه عوامل روی آوری افراد به اعتیاد باشد و در بین همه اینها بنیان مستحکم خانواده در پیشگیری از مصرف مواد تعیین کننده است.

قشر خاصی در معرض ابتلا به اعتیاد معرفی نمی کنند اما در بین بیماران اقشار پایین جامعه تا اقشار بسیار مرفه و عده ای هم از قشر متوسط گرفتار دام اعتیاد شده اند.

اعتیاد یعنی خو گرفتن و وابسته شدن جسمی، روانی، عصبی فرد به مواد مخدرکه ترک یا فرار از آن ناممکن و یا بسیار مشکل است.

عادت و اعتیاد دو اصطلاح و عنوانی هستند که در افکار عمومی به غلط مشابه و معادل هم در نظر گرفته می شوند در صورتی که اختلاف کلی و اساسی با هم دارند. ترک اعتیاد غیر ممکن نیست و چون عنوان اعتیاد از طرفی اکثرا” با عادت قابل اشتباه بوده و در تمامی موارد نمی تواند مطابق با واقعیت امر در استعمال طولانی داروهای مختلف و مواد ، صدق و تطابق نماید از این رواست که در سالهای اخیر از طرف محافل علمی تعاریف گوناگونی در خصوص اعتیاد ارائه گردیده است .

شایسته است که از نظر اطلاع و شناخت و آگاهی به صورت واقعی محاسن و معایب اعتیاد را برای نسل جوان امروز بشکافیم تا بدانند آنچه را که نمی دانند.

در تحقیق حاضر قصد بر آن است که علاوه بر تعریف اعتیاد، به سایر روان گردانهایی که از آنها به عنوان مخدرهای جدید یاد می شود اشاره شود، یک یک آنها تعریف گردد، نحوه استفاده ، اثرات آنی خطرات، عوارض و نشانگان هر یک مطرح گردد و راهکارهای لازم جهت پیشگیری و یا درمان ارائه شود.

 

 

بیان مسئله (سؤال تحقیق)

 

اعتیاد یک بیماری اجتماعی است که عوارض جسمی و روانی دارد و تا زمانی که به علل گرایش توجه نشود، درمان جسمی و روانی فقط مدتی نتیجه بخش خواهد بود. قرنهاست که انسان به دلایل مختلف مواد مخدر مصرف کرده است. چون اولین بار در سال ۱۸۰۴ مرفین در طب برای رهایی از درد عملیات جراحی و دردهای بعد از عمل مورد استفاده قرار گرفته است و لذتی که بعد از تزریق و مصرف مرفین به بیمار دست می دهد به خارج از بیمارستان نیز انتقال پیدا نمود و مورد استفاده قرار گرفته است.

هروئین نیزدر سال ۱۸۹۸ برای اولین بار به صورت گرد سفید رنگ مورد استفاده قرار گرفت و متاسفانه به علت اثرات روحی که در آغاز مصرف به آنها دست می دهد ممکن است لذت ببرند و کم کم به وابستگی جسمی و روانی معتاد پایان می پذیرد، چون کاربرد و مصرف داروهای مخدر و روان گردان ابتدا برای لذت روحی و شادمانی زاید الوصف و همچنین شدید و طولانی کردن لذت جسمی و تاخیر در ارضای جسمی و شهوت در موقع مقاربت می باشد.

بقراط نیز از شیره خشخاش به عنوان داروی خواب آور و مسکن سخن گفته است. ابن سینا نیز از مصرف دارویی تریاک سخن گفته و به همین دلیل است که مصرف تریاک قرنها پیش از مصرف مرفین و هروئین در جوامع مختلف رواج داشته است. مسئله اعتیاد در جهان امروز از مسائل مهم اجتماعی است که در بیشتر کشورها به صورت مشکل عمده ای مطرح شده و کشور ما نیز از این آسیب اجتماعی در امان نمانده است و هر روز در هر گوشه و کنار این مملکت نیز شاهد قربانی افرادی در دام مواد اعتیاد آور هستیم که با مشاهده این وضع هر انسان دور اندیش را به مطالعه وا می دارد تا از قربانی شدن بیشتر افراد جامعه جلوگیری نماید به همین جهت قصد بر آن است که بر میزان گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر جدید (کرک، شیشه، اکستاسی و …)

به سؤالات زیر در تحقیق حاضر پاسخ داده شود.

آیا عوامل اجتماعی و محیط نامساعد خانوادگی در گرایش افراد به مواد مخدر تأثیر دارد؟

آیا عوامل روانی در گرایش افراد به مواد مخدر تأثیر دارد؟

آیا عوامل اقتصادی در گرایش افراد به مواد مخدر تأثیر دارد؟

آیا عوامل فرهنگی (مثل ورزش) در گرایش افراد به اعتیاد تأثیر دارد؟

 

هدف تحقیق:

 

هدف کلی تحقیق حاضر عبارت است از ایجاد توجه بیشتر به مسئله اعتیاد.

به طور کلی اهداف زیر را می توان در تحقیق زیر دنبال کرد:

شناخت تاریخچه مواد مخدر در ایران وجهان

شناخت انواع مواد مخدر همچون(کرک، شیشه،LSD، اکستاسی) و عوارض آن

شناخت علل اعتیاد به مواد مخدر

شناخت راههای  مختلف پیشگیری از اعتیاد

با توجه به اهداف فوق شناخت لازم نسبت به مسئله اعتیاد ایجاد خواهد شد که در سایه آن خواهیم توانست درمان صحیح، از معتاد شدن افراد دیگر پیشگیری به عمل آید.

 

 

ضرورت واهمیت تحقیق:

 

خطر اعتیاد سنین مختلف افراد جامعه را تهدید می کند. اعتیاد بلایی است که پیر و جوان، فقیر وغنی و باسواد و بی سواد نمی شناسد وهمه را به دام خود می اندازد. آنچه باعث شد این موضوع مورد تحقیق قرار بگیرد، این است که در جامعه ای که امروز ما در آن زندگی می کنیم، استفاده از اینگونه مواد مخدر درمیان دختران وپسران روز به  روز افزایش چشمگیری پیدا می کند وهر سال برشمار قربانیان خود می افزاید.

به دام افتادگان بیشتر جوانانی هستند که در گذر از گردنه بلوغ وهفتخوان پر رمز و راز شباب جوانی به سوی صحرای افسونگر پر می کشند وذره ذره از جان خود  می کاهند تا به مرگی خاموش تن در دهند.

وقتی نظارت گروههای نخستین چون خانواده کاهش می یابد، وابستگی های اجتماعی سست می گردد، فرهنگ حزن و اندوه به جای آن حاکم می شود و زمینه به دام افتادن را فراهم می آورد.

ضرورت ایجاب می کند که همگی ، دست در دست یکدیگر دهیم و در جهت نابود سازی این بلای خانمان سوز گام برداریم. لذا پژوهش در باب این معضل در هر کجای عالم به ارتقای شناخت موجود از این مسئله یاری می رساند ، که در این تحقیق برآنیم تا با شناخت اعتیاد به عنوان یک پدیده اجتماعی که منجر به ارتقای دانش بشری می گردد.

با شناخت موادی همچون کرک ، شیشه ، قرص های اکستاسی و … که از آن به عنوان مواد مخدر جدید یاد می شود به رفع این معضل اجتماعی تا حدودی یاری رسانیم. لذا مطالعه علل گرایش جوانان به مواد مخدر الزامی به نظر می رسد.

 

 

منابع و مأخذ :

 

محمد برفی، از میکده تا ماتم کده اعتیاد، نشر احسان، ۱۳۸۳

احمد صبور اردوبادی، اعتیاد بلای قرن بیستم، تبریز، نشر خورشید،۱۳۵۳

حسن اسعدی، اعتیاد در آئینه خانواده، نشر کیهان، ۱۳۸۴

رضا صارمی، انواع مخدر صنعتی و شیمیایی، نشر پرشکوه، ۱۳۸۲

اداره کل پژوهشهای ستاد مبارزه با مواد مخدر، بررسی مواد مخدر، نشر سازمان تبلیغات اسلامی،۱۳۸۴

حبیب آقا بخشی، بررسی مواد مخدر، نشر حافظ، ۱۳۷۹

محمدجواد صاحب زمانی، جوانی پر رنج، نشر اعطایی، ۱۳۵۵

ایرج گلدوزیان، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاهی، ۱۳۷۲

دکتر علی دلاور، روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، انتشارات رشد،۱۳۸۴

۱۰- روزنامه همشهری، شنبه ۳۰بهمن ۱۳۷۸، شماره ۲۰۵۶، ص ۲۳

۱۱- علی اصغر حسینی، فاجعه مواد مخدر، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ۱۳۸۱

۱۲- دکتر تاج زمان دانش، معتاد کیست و مواد مخدر چیست؟ ، نشر کیهان، ۱۳۷۹

۱۳- محمدعلی احمدوند، نظریات مصرف مواد مخدر، نشر نیلوفر، ۱۳۷۲

۱۴-هفته نامه حلال، شماره ۷۵، آبان ۱۳۷۹ 

 

 

نکته: تمام فایل ها ویرایش جدید می‌باشند و به صورت صحیح صفحه بندی و آماده شده اند لذا جهت نمایش صحیح فایل ها لطفا فونت های  (B Nazanin – B Mitra – B Lotus – B Titr) را نصب کنید. در صورت نیاز میتوانید به صورت مستقیم از اینجا دانلود کنید.

 

مطالعه کنید: آموزش نصب فونت در ویندوز

 

فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت موفق قابل دانلود می‌باشد همچنین ایمیلی حاوی لینک دانلود برای شما ارسال می‌شود.

در صورت داشتن هرگونه سوال، انتقاد یا پیشنهاد با پشتیبانی فروشگاه فایل پرشین استور تماس بگیرید.

 

ثبت دیدگاه

    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

محصولات مشابه
طرح جابر جرثقیل
جزئیات بیـشتر
طرح جابر ابرهای تیره
جزئیات بیـشتر
طرح جابر جانوران مهره دار
خـریـد محـصـول
طرح توجیهی قالی بافی
جزئیات بیـشتر
برو بالا