light box
امتیاز 5.00پایان نامه بررسی رابطه بین مکانیسم های دفاعی و شاخص های باورهای وسواسی فکری – عملی">

حجم : 356 کیلو بایت
تعداد صفحات : 126 صفحه
پسوند فایل : docx
پسوند فایل دانلود : ‌rar
قابلیت ویرایش : دارد
فهرست مطالب : دارد
منابع : دارد
پرسشنامه : دارد
مقطع : کارشناسی
رشته : روانشناسی
دسته بندی : ، ، ،

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین مکانیسم های دفاعی و شاخص های  باورهای وسواسی بین دانشجویان. نمونه آماری تحقیق 100 نفر  است. ابزار اندازه گیری نیز دو پرسشنامه مکانیسم های دفاعی و پرسشنامه باورهای وسواسی می باشد.

پایان نامه بررسی رابطه بین مکانیسم های دفاعی و شاخص های باورهای وسواسی فکری – عملی

 

 

پایان نامه بررسی رابطه بین مکانیسم های دفاعی و شاخص های باورهای وسواسی فکری – عملی که برای شما آماده کرده ایم مربوط به رشته روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می‌باشد.

 

پایان نامه بررسی رابطه بین مکانیسم های دفاعی و شاخص های باورهای وسواسی فکری – عملی در ۱۲۶صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که شما بعد از خرید از سایت فروش فایل پرشین استور قادر به دانلود آن می‌باشد.

 

در زیر قستمی از متن پایان نامه بررسی رابطه بین مکانیسم های دفاعی و شاخص های باورهای وسواسی فکری – عملی به همراه فهرست مطالب برای شما عزیزان قرار داده شده است تا با مطالعه دقیق و اطلاع کامل از موضوعات اقدام به خرید فرمایید.

 

 

عنوان کامل : پایان نامه بررسی رابطه بین مکانیسم های دفاعی و شاخص های باورهای وسواسی فکری – عملی

 

بررسی رابطه بین مکانیسم های دفاعی

 

 

فهرست مطالب

 

 • فصل اول: کلیات
 • ۱-۱  بیان مسئله
 • ۱-۲  اهمیت و ضرورت
 • ۳ اهداف پژوهش
 • ۱-۴-سوالات پژوهش
 • ۱-۵-فرضیه های پژوهش
 • ۱-۶ تعریف اصطلاحات و مفاهیم

 

 • فصل دوم: گستره نظری و پیشینه پژوهش
 • مقدمه
 • ۲-۱ اختلال وسواس فکری-عملی
 • ۲-۲ مکانیزم های دفاعی
 • ۲-۳- مبانی نظری تحقیق
 • ۲-۴– پیشینه تحقیق

 

 • فصل سوم:  روش شناسی پژوهش
 • ۳-۱ روش پژوهش
 • ۳-۲ جامعه آماری
 • ۳-۳ ابزار جمع آوری اطلاعات
 • ۳-۴ روش تجزیه و تحلیل داده ها

 

 • فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
 • مقدمه
 • ۴-۱-مشخصات جمعیت شناختی پاسخگویان
 • ۴-۲ شاخص‌های توصیفی
 • ۴-۳ نرمال بودن توزیع متغیرها در جامعه

 

 • فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
 • مقدمه
 • ۵-۱-نتیجه‌گیری و بحث
 • ۵-۲- محدودیت‌های پژوهش
 • ۵-۳-پیشنهادات برای تحقیقات آینده
 • منابع
 • پرسشنامه

 

 

۱-۱  بیان مسئله

 

مکانیسم های دفاعی[۱] من  فرآیندهایی در ساختار شخصیت هستند که بر سازش روانشناختی تأثیر می‌گذارند (بلک و بلک[۲]، ۱۹۹۴؛ ویلنت[۳]، ۲۰۰۰) پژوهشگران مکانیسم های دفاعی من، سازمان سلسله مراتبی دفاعها را در امتداد پوستار سازش یافتگی تأیید کرده اند. (بوند، گاردنر، کریستنیم و سیگال[۴]، ۱۹۸۳؛ سمرد، گرینسپون و فیبزگ[۵]، ۱۹۷۳؛ ویلنت، ۱۹۷۷، ۱۹۹۲؛ هان، ۱۹۷۷). مکانیسم های دفاعی که مسئولیت محافظت از من را در مواجهه با شکل های مختلف اضطراب بر عهده دارند (فروید[۶]، ۱۹۲۳)، بر حسب نوع کنش وری ممکن است بهنجار یا نابهنجار و کار آمد یا ناکار آمد باشند.

اندروز و سینگ و بوند[۷] (۱۹۹۳) بر اساس طبقه بندی سلسله مراتبی ویلنت (۱۹۷۱،۱۹۷۶) مکانیسم های دفاعی را به سه سبک دفاعی رشد یافته، نوروتیک  و رشد نایافته  تقسیم کرده اند. مکانیسم های دفاعی رشد یافته به منزله شیوه های مواجهه انطباقی، بهنجار و کارآمد محسوب می‌شوند. مکانیسم های دفاعی نوروتیک و رشد نایافته، شیوه های مواجهه غیر انطباقی و ناکار آمد هستند.

اختلال  باورهای وسواسی[۸]، اختلال روانی متداولی است که با میزان شیوع طول عمر تخمینی تقریبا ۲-۳ درصد، پس از فوبی، اختلالات مرتبط به مواد و افسردگی، بعنوان چهارمین اختلال شایع روانپزشکی مطرح است و شیوع آن دو برابر شیوع اسکیزوفرنیا و اختلال و قطبی است. مشکلات همراه با باورهای وسواسی و علائم ناتوان کننده ی آن، کارکرد میان فردی، شغلی و زندگی فرد را مختل می‌کند و یکی از اختلالات رفتاری ناتوان کننده ای است که با افکار مزاحم تکراری و ناخواسته، فرد را به انجام اعمال وسواسی و بیهوده و همچنین فرو بردن در اعماق افکار ناراحت کننده وادار می‌کند.

وسواس ها عباتند از: باورها، افکار، تکانه ها یا تصاویر سمجی که به دلیل ناهمخوانی، اضطراب و پریشانی چشمگیری ایجاد می‌کنند. وسواس های عملی نیز رفتارهای تکرارشونده یا اعمال ذهنی هستند که با هدف جلوگیری یا کاهش اضطراب و پریشانی انجام می‌شوند. ویژگی عمده  ی این وسواس ها ( افکار و رفتارها) لذت بخش نبودن آنها برای فرد مبتلا است. ولی بیمار به نشخوار افکار و تکرار اعمال ادامه می‌دهد تا شاید از ناراحتی هایی که برای او به وجود می‌اید کاسته شود. نشانه های این اختلال، با اشفتگی فردی و ناتوانی کارکردی همراه است.

شواهد نشان می‌دهد که افراد وسواسی به عنوان مکانیسمی برای ابهام و محرک های بالقوه ی تهدید کننده و همچنین برای دستیابی به حس فرایند کنترل بر محرکهای آزاردهنده به رفتارهایی می‌پردازند که بلاتکلیفی را بر می‌انگیزد. ویتال، روبیشیود و وودی[۹](۱۹۹۰) در این باره معتقدند که در افراد وسواسی، باورهایی وجود دارد که این باورها باعث ارزیابی غلط از افکار ناخواسته شده و فرد را دچار مشکل می‌سازد. این باورها عبارتند از : اهمیت بیش از حد قایل شدن به افکار، اشتغال ذهنی زیاد نسبت به کنترل افکار، بیش براوردی از تهدید، عدم تحمل بلاتکلیفی و کمالگرایی، براساس روش شناختی ویتال و همکاران افراد مبتلال به وسواس، فکر کمالگرایی بالایی دارند و تحمل ابهام و بلاتکلیفی برای انان مشکل است. آنها سعی دارند با تغییر و یا کاهش میزان شدت این باورها و افکار، از شدت افکار وسواسی در افراد بکاهند(فرهادی،۱۳۸۸).

به این ترتیب مکانیزم های دفاعی برای مهار اضطراب تشکیل شده و اضطراب تشکیل شده و اضطراب به منزله هشداری برای «من» است تا مکانیزم های دفاعی را به خدمت بگیرد (آرلو[۱۰]، ۲۰۰۰).

در تعریف آنا فروید ۱۹۹۵) می‌توان یافت: «مکانیزم های دفاعی راهها و شیوه هایی هستند که «من» با کمک آنها اضطراب و رنجش را پس زده و کنترل را روی رفتار تکانشی و غریزی اعمال می‌دارد». او همچنین علائم روان آزارنده را پیامد استفاده مستمر و عادتی از شکل خاصی از دفاع می‌داند.

نکته اساسی و کاربردی مکانیزم های دفاعی در تقابل با تشخیص است (باندو و ایلالت[۱۱]، ۱۹۸۶).

اهمیت مکانیسم های دفاعی تا جایی پیش رفت که کارسو و اسکورل و استرای هورن[۱۲] (۱۹۸۰ و ۱۹۸۳، به نقل از ازباند و همکاران، ۱۹۸۶). محور ششم، VI، را برای DSMIIIR پیشنهاد کردند. طرح محور ششم که امکان تمایز روان پویه ها با منابع محرک مربوط به تشخیص های محور I و II که مشابه هم هستند را میسر می‌کند، جایگاه مهم مکانیزم های دفاعی را برجسته می‌سازد.

هدف ما در این پژوهش ” بررسی رابطه بین مکانیسم های دفاعی  شاخص های باورهای وسواسی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد ” است.

 

 

۱-۲  اهمیت و ضرورت

 

اختلال وسواس بالنسبه کمیاب است، ولی نه به آن حد که تاکنون تصورمی شد. نتیجه پژوهشهای مختلف نشان داده است که کمتراز۱% بیماران روانی بستری نشده ( سرپایی) دستخوش این اختلال هستند. دربین بیماران بستری شده دربیمارستان این درصد بیشتر، لیکن کمتراز ۵ % است. بعضی ازپژوهشهای جدید نشان می دهد که حدود ۳ درصد ازمردم جامعه به این اختلال گرفتارند. و این درحالی است که  فقط افرادی که به سختی گرفتاراین بیماری می شوند دست کمک به سوی پزشک و بیمارستان درازمی  کنند.

وسواس دارای عوارض و آثاری است که هرکدام ازجهات مختلفی قابل بررسی هستند که عبارتند از:

۱- عوارض زیستی و بدنی : وسواس سبب پیدایش و ریشه دارشدن بسیاری ازاختلالات و بیماریهاست ازجمله سبب بی اشتهایی، بیماری قلبی، ضعف و خستگی بدن، زمینه سازی برای ابتلای به برخی بیماریها ازجمله راشیتیسم ( نرمی استخوان ) است که به علت شستشوی تکراری پدید می آیدو نیز استخوان درد و بیخوابی ازعوارض وسواس است.

۲- عوارض روانی : وسواس برای جنبه های روانی انسان هم عوارض وضایعاتی دارد. بیماردراین جنبه هم دائما گرفتارو ناراحت است. می خواهد با انجام دادن کاری موجبات آرامش خود را فراهم کند ولی روزبه روزگرفتارمی شود. بیمار وسواسی دائما با خود درنبرد است تا ازاین رفتارها نجات یابد. اما قادر نیست ازدرون خود بیرون آید. او دردنیای محدودی به سرمی بردو فکرش مدام مشغول اعمال  و آداب الزامی است و امکان ارتباط  طبیعی را با دنیای خارج ازدست می دهد.   

۳-عوارض اجتماعی : بیماردرمواردی دچارضایعاتی است که حاصل آن وارد آوردن صدمه به غیر است. استقراراندیشه کشتن فرزند، صدمه زدن به دیگران خطری نیست که به سادگی قابل ترک کردن باشد. اینان اغلب درجمع به سرمی برند ولی به گونه ای هستند که گوئی ازجمع بریده اند. گاهی تمایل  به دزدی درآنان پیدا می شود بدون آنکه آنان را نیازی به چنان دزدی و پول باشدو یا به رفتارهای شرم آوری تن درمی دهندکه هیچ عرف و اخلاقی پذیرای آن نیست.  

۴- عوارض اقتصادی : اتلاف وقت وعمرازمسائلی است که دراین رابطه قابل ذکراست. ازعوارض  مهم این بیماری یکی این است که آدمی را ازکار باز می دارد، سبب آن می شود که فعالیت و تلاش در زندگی ازخود بروزندهد. ازتن دادن به برخی ازکارها خودداری کند تا آلوده و نجس نشود و… (فرجاد، ۱۳۹۲).

باید گفت که بیشتر مهارت ها در اثر تعلیم و تربیت پیشرفته می شود و احتمال دارد که این موضوع حداقل برای بعضی از مهارت های هوش هیجانی صحیح باشد. مهارتهای هوش هیجانی در منزل و با تعامل خوب والد و فرزند شروع می شود .

والدین به فرزندان خود یاد می دهند که هیجانهای خود را تشخیص داده و آنها را نامگذاری کنند ولی اگر غیر از این باشد ممکن است این نشان ندادن هیجان ها در فرزندان باعث اختلالات رفتاری در فرزندان شود به این شکل که فرزندان ما به خاطر سرکوب شدن این هیجانها دست به اعمالی می زنند مانند وسواس که خواه به صورت عملی است و خواه به صورت فکری و یا حتی هستیری و نشان دادن بیماریهایی مانند سه درد و دل و درد و امثال اینها که امید است با انجام این پژوهش در صدد این می باشیم که میزان این عوامل را از زندگی دانشجو بیابیم و همین طور روش درستی در ایجاد هیجان دانشجویان بیابیم.

 

۱-۳ اهداف پژوهش

 

۱-۳-۱-هدف اصلی

–         تبیین رابطه بین مکانیسم های دفاعی  شاخص های باورهای وسواسی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد

۱-۳-۲-اهداف فرعی

–         تبیین رابطه مکانیسم های دفاعی، باورهای عمومی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد

–         تبیین رابطه مکانیسم های دفاعی، کمال طلبی و قطعیت در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد

–         تبیین رابطه مکانیسم های دفاعی، احساس مسئولیت و ارزیابی خطر و تهدید در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد

–         تبیین رابطه مکانیسم های دفاعی، اهمیت و کنترل افکار در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد

–         تبیین رابطه مکانیسم های دفاعی، انجام کامل امور در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد

 

 

۱-۴-سوالات پژوهش

 

۱-۴-۱-سوال اصلی

–    آیا مکانیسم های دفاعی،  باورهای وسواسی را پیش بینی می‌کند؟

         ۱-۴-۲-سوالات فرعی

–    آیا مکانیسم های دفاعی، باورهای عمومی را پیش بینی می‌کند؟

–    آیا مکانیسم های دفاعی، کمال طلبی و قطعیت را پیش بینی می‌کند؟

–    آیا مکانیسم های دفاعی، احساس مسئولیت و ارزیابی خطر و تهدید را پیش بینی می‌کند؟

–    آیا مکانیسم های دفاعی، اهمیت و کنترل افکار را پیش بینی می‌کند؟

–         آیا مکانیسم های دفاعی، انجام کامل امور را پیش بینی می‌کند؟

 

 

۱-۵-فرضیه های پژوهش

 

۱-۵-۱-فرضیه اصلی

–    مکانیسم های دفاعی،  باورهای وسواسی را پیش بینی می‌کند.

۱-۵-۲ فرضیات فرعی

–    مکانیسم های دفاعی، باورهای عمومی را پیش بینی می‌کند.

–    مکانیسم های دفاعی، کمال طلبی و قطعیت را پیش بینی می‌کند.

–    مکانیسم های دفاعی، احساس مسئولیت و ارزیابی خطر و تهدید را پیش بینی می‌کند.

–    مکانیسم های دفاعی، اهمیت و کنترل افکار را پیش بینی می‌کند.

–    مکانیسم های دفاعی، انجام کامل امور را پیش بینی می‌کند.

 

 

منابع

 

منابع فارسی

۱.   احمد وند، محمد علی ( ۱۳۶۸)، مکانیسم های دفاعی روانی، تهران، انتشارات بامداد .

۲.   احمدی،خدابخش.کرمبخش، علیرضا. مهرآزمای، علیرضا. ثالثی، محمود. نجفی منشی، زهرا .(۱۳۹۲). بررسی الگوی سوءمصرف مواد درسربازان. مجله طب نظامی،۱۵ (۴)، ۲۴۳-۲۳۵.

۳.   اسماعیلی نسب، مریم. اندامی خشک، علیرضا. آزرمی، هاله. ثمررخی، امیر. (۱۳۹۳). نقش پیش‌بینی کنندگی دشواری در تنظیم و تحمل پریشانی در اعتیاد پذیری دانشجویان .فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد، ۸ (۲۹)، ۵۰- ۶۳.

۴.   آزاد، حسین (۱۳۸۵) آسیب روانی ( ۲ ) – انتشارات رشد –تهران

۵.   آزاد، حسین(۱۳۸۴) آسیب روانی (۱ ) – انتشارات رشد –تهران

۶.   آقایوسفی، علیرضا. اورکی، محمد. زارع، مریم. ایمانی، سعید. (۱۳۹۲). ذهن آگاهی و اعتیاد: اثربخشی ذهن آگاهی بر کاهش استرس، اضطراب و افسردگی در سومصرف کنندگان مواد. فصلنامه اندیشه و رفتار روان شناسی بالینی، ۷ (۲۷).

۷.   بشرپور، سجاد؛ عباسی، آزاده. (۱۳۹۳). رابطه بین تحمل آشفتگی و اضطراب منفی و مثبت با شدت وابستگی و ولع مصرف در افراد وابسته به مواد. تحقیقات علوم رفتاری، ۱۲ (۱)، ۹۲-۱۰۲.

۸.   بیانی، احمد(۱۳۸۳) روش تحقیق در علوم تربیتی – انتشارات نور –تهران

۹.   پاشا شریفی، حسن ( ۱۳۷۶)، نظریه ها و کاربرد آزمون های هوش و شخصیت، تهران، انتشارات سخن .

۱۰.   پورسید موسایی، سیده فاطمه؛ موسوی، سید ولی ا…؛ کافی، سید موسی. (۱۳۹۱). مقایسه و رابطه بین استرس با ولع مصرف در وابستگان به مواد افیونی. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد، ۶ (۲۴)، ۹-۲۶.

۱۱.   پیرزاده، صنوبر(۱۳۸۵) وسواس و روش درمانی – انتشارات بهار –تهران

۱۲.   حاجی آقا زاده نوری، ماریا ( ۱۳۸۵)، بررسی رابطه هوش هیجانی با مکانیسم دفاعی و هوش عمومی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران .

۱۳.   دلاور، علی(۱۳۸۵)روش تحقیق در علوم انسانی – انتشارات رشد –تهران

۱۴.   دلاور، علی (۱۳۸۲) مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی واجتماعی. تهران : انتشارات رشد.

۱۵.   رحمانیان، مهدیه. میرجعفری، احمد. حسنی، جعفر. (۱۳۸۵). رابطه وسوسه مصرف مواد و سوگیری توجه: مقایسه افراد وابسته به مواد افیونی، مبتلا به عود و ترک کرده. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، ۴۶ (۲۱۶).

۱۶.   سیف، علی اکبر( ۱۳۸۶ ) روانشناسی پرورشی نوین . ویرایش ششم . تهران : نشر دوران .

۱۷.   شفیع آبادی، ع، ناصری، ع، ( ۱۳۶۵)، نظریه های مشاوره و روان درمانی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی

۱۸.   صنعتی، محمد ( ۱۳۸۰)، مقایسه سبکهای دفاعی و اضطراب دانشجویان، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران .

۱۹.    فرنام، علی. برجعلی، احمد. سهرابی، فرامرز. فلسفی نژاد، محمدرضا.(۱۳۹۳). اثر بخشی مدل پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن آگاهی (MBRP) در پیشگیری از بازگشت و افزایش مهارت های مقابله ای در افراد وابسته به مواد افیونی. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی،۴ (۱۶).

۲۰.   قائدنیای جهرمی، علی. (۱۳۹۲). اثر بخشی آموزش نظم جویی فرایندی هیجان بر اساس مدل گروس در مقابله شناختی، وسوسه، زودانگیختگی و طرحواره های هیجانی افراد مبتلا به سوءمصرف مواد: مطالعه تک آزمودنی، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی.

 

 

 

نکته: تمام فایل ها ویرایش جدید می‌باشند و به صورت صحیح صفحه بندی و آماده شده اند لذا جهت نمایش صحیح فایل ها لطفا فونت های  (B Nazanin – B Mitra – B Lotus – B Titr) را نصب کنید. در صورت نیاز میتوانید به صورت مستقیم از اینجا دانلود کنید.

 

 

مطالعه کنید: آموزش نصب فونت در ویندوز

 

فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت موفق قابل دانلود می‌باشد همچنین ایمیلی حاوی لینک دانلود برای شما ارسال می‌شود.

در صورت داشتن هرگونه سوال، انتقاد یا پیشنهاد با پشتیبانی فروشگاه فایل پرشین استور تماس بگیرید.

 

 

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

محصولات مشابه
طرح جابر ابرهای تیره
جزئیات بیـشتر
طرح جابر جانوران مهره دار
خـریـد محـصـول
طرح توجیهی قالی بافی
جزئیات بیـشتر
برو بالا