عضویت در سایت
نام محصول قیمت محصول تنظیمات
۱۹,۹۰۰ تومان
light box
امتیاز 5.00 پایان نامه بررسی رابطه بین اختلالات شناختی و جهت های مذهبی">

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین اختلالات رفتاری در جهت های مذهبی دانشجویان ورودی 95 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است فرضیه عنوان شده عبارتند از اینکه بین اختلالات رفتاری و جهت های مذهبی دانشجویان رابطه معنی دارد وجود دارد که جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانشجویان ورودی 95 است که 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده که انتخاب نمونه ها به صورت تصادفی بوده است و جهت ازمون فرضیه ها از روش اماری ضریب پیرسون استفاده گردیده که جهت اعتبار آن از t   و فرمول آن استفاده نموده که نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین اختلالات رفتاری و جهت های مذهبی رابطه معنی داری وجود داردو در سطح معنی داری 5% قرار دارد.

۱۹,۹۰۰ تومان – خرید

حجم : ۱۰۶ کیلو بایت
تعداد صفحات : ۶۰ صفحه
پسوند فایل : docx
پسوند فایل دانلود : ‌rar
قابلیت ویرایش : دارد
فهرست مطالب : دارد
منابع : دارد

پایان نامه بررسی رابطه بین اختلالات شناختی و جهت های مذهبی

 

پایان نامه بررسی رابطه بین اختلالات شناختی و جهت های مذهبی که برای شما آماده کرده ایم مربوط به رشته روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره (کلیه گرایش ها) در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می‌باشد.

پایان نامه بررسی رابطه بین اختلالات شناختی و جهت های مذهبی در ۶۰ صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که شما بعد از خرید از سایت فروش فایل پرشین استور قادر به دانلود آن می‌باشد.

در زیر قستمی از متن پایان نامه بررسی رابطه بین اختلالات شناختی و جهت های مذهبی به همراه فهرست مطالب برای شما عزیزان قرار داده شده است تا با مطالعه دقیق و اطلاع کامل از موضوعات اقدام به خرید فرمایید.

 

 

عنوان کامل: پایان نامه بررسی رابطه بین اختلالات شناختی و جهت های مذهبی

 

پایان نامه بررسی بین اختلالات شناختی و جهت های مذهبی

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

اهدف تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

تعاریف عملیاتی و نظری واژه ها و مفاهیم

 

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

بهداشت روانی از نظر اسلامی

رابطه بهداشت روانی با رشد شخصیت و تکامل اخلاقی

بهداشت و سلامت روانی کودک از نظر اسلام

عزت نفس داشتن و حفظ حرمت دیگران

ارتباط روان درمانی و دین

مشاوره دینی

مددکاری اجتماعی و رابطه روان شناسی و دین

 

فصل سوم: تعیین روش تحقیق

جامعه مورد مطالعه

ابزار اندازگیری در تحقیق

روش آماری مربوط به فرضیه

روش تحقیق

 

فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث نتیجه گیری

پیشنهادات

محدویت ها

منابع و مآخذ

 

 

مقدمه:

 

همه افراد بشر مشکلاتی دارند این مشکلات در نتیجه محدودیت و دوری از عقاید اسلامی تولید می شود و به عبارت دیگر ریشه در اکثر مسائل انسان و رنجهای حاصل از آن است که اغلب برای افراد دشوار و یا حتی غیر ممکن است که مستقیما” به مشکلی حمله بیاورندو آن را از بین ببرند گاهی محدودیت و دوری از عقاید اسلامی منجر به پرخاشگری و اختلالات شناختی می شود که اختالات شناختیکه در نتیجه محدودیت ایجاد شده ممکن است متوجه فرد یا افرادی که آن را  به وجود آورده اند شود و یا اینکه به سوی جانشینان آنها سوق داده شود

اختالات شناختی ممکن است به جانب خود فرد نیز هدایت شود . جان داسر روانشناس آمریکایی و همکارانش در کتاب خود به نام اختالات شناختی چنین می نویسد که رفتار شناختی همیشه بعد از ناکامی ایجاد می شودیعنی وجود محدودیت و نبود چیزی در زندگی منجربه نوعی رفتار پرخاشگرانه خواهد شد روانشناسان و روان پزشکان برای تشخیص و درمان احساس اختالات شناختی در کودکان علاوه بر روشهای جالبو مفید آموزش با مسائل مذهبی و مطالب دینی هم انتخاب کرده اند که در این روش به کودک یک خانواده اشنایی با اصول دین آموزش داده می شود تا شاید بتواند از میزان خود خواهی و اختالات رفتاری در جهت در جهت رسیدن به اهداف خود بکاهد

اگر پدر و مادر را مسئول محدودیت کودک بدانیم خوب رفتار کودک و اختالات رفتاری آنها منجر به این خواهد بود که آیا کودک در دوران نوجوانی و جوانی از خود بی خود شود یا نه . آیا دچار اختلالات رفتاری و شناختی شود یا نه و اگر احتیاج شخص برای رسیدن به مقام اجتماعی سرکوب شود در او تنفر شدید ی نسبت به تبعیض طبقاتی پیدا می شودو در نتیجه زندگی خود را وقف به دست آوردن حقوق مساوی برای افراد بشر خواهد کرد. 

بیان مسأله :

 

نیازهای انسان متعددند و آنهایی که ارضا نمی شوند به ایجاد تنش در خود منجر به می شوند از آنهایی که تنش حالت ناخوشایندی است فرد در جستجوی هدفی بر می آید که با رسیدن به ان قادر گرددتنش خود را کاهش داده و به تعدل دست یابد نیازهای نوجوانان و جوانان نیزهمانند سایر افراد متنوع و متفاوتند برخی از این نیازها ی جسمانی و اساسی اند و بعضی دیگر روانشناختی و متعادلی و مذهبی که بر آوردن نیازهای اساسی ضامن بقای حیات است که در این رابطه مسائل و آشنایی با مسائل دینی میتواند میزان اضطراب و تند خویی را کاهش دهد

خوب یکی از عوامل کاهش اختلالات شناختی بوسیله افراد مخصوصا” جوانان می تواند استفاده و بهره گیری از عواطف خود و نگرش نسبت به مسائل دینی و جهت های مذهبی که از طریق کتاب و یا آشنایی با ائمهباشد میزان اختلالات رفتاری را در خود کاهش داده که به اعتقاد صاحبنظران گرچه استفاده از جابجایی از دین طریق چاره ای از خطرات و تهدیدات را کاهش می دهد اما خود فرد باید روحیه دینی خود را با هر روش تقویت کند تا بتواند جایگاهی از این مسائی در زندگی خود داشته باشد اختلالات شناختی باعث بالا رفتن اضطراب و عدم اعتماد به نفس در فرد می شود که جهت جبران این اختلالات شناختی می توان به مواردی نام برد که در شناخت جهت های مذهبی مهم است.

سئوال مسئله:

آیا بین اختلالات شناختی و جهت های مذهبی رابطه معنی داری وجود دارد؟

 

اهدف تحقیق :

 

هدف از تحقیق حاضر عبارتند ازبررسی رابطه بین اختلالات رفتاری و جهت های مذهبی و مسائل مذهبی است و اینکه آیا روی آوردن به مذهب از اختلالات رفتاری می کاهد یا نه هیچ فرقی نمی کند و آیا بین اختلالات رفتاری و جهت های مذهبی رابطه وجود دارد و در کاهش و افزایش اختلالات رفتاری مانند اضطراب و افسردگی و تنش می تواند مذهب تأثیر گذار باشد یا نه .

 

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

 

جامعه شناسان و کارشناسان امور فرهنگی بر این باورند که محیط زندگی نوجوان و جوان و ارضاع خانواده و اعتقادات دینی و تمایل به فرائض آسمانی می تواند در کاهش رفتارهای نا مناسب و اختلالات نقش به سزایی داشته باشدو امید است با پروژه هایی که در این فرضیه انجام می گردد بتوانیم جهت های مذهبی و عقاید مذهبی و جایگاه آن را در زندگی افزایش داده و میزان رفتارهای نا پسندانه و اختلالات انها را در زندگی کم  و کمتر کنیم که استفاده از این تحقیقات د رمراکز و نهاد خانواده مورد توجهزیاد قرار خواهند گرفت و کم کردن اختلالات رفتاری به خصوص در بین جوانان که مهمترین قشر جامعه هستند می تواند مفید باشد و امید است که این مسائل مربوط به مذهب در بین جوانان نقش به سزایی داشته باشد .

 

 

 

 

نکته: تمام فایل ها ویرایش جدید می‌باشند و به صورت صحیح صفحه بندی و آماده شده اند لذا جهت نمایش صحیح فایل ها لطفا فونت های  (B Nazanin – B Mitra – B Lotus – B Titr) را نصب کنید. در صورت نیاز میتوانید به صورت مستقیم از اینجا دانلود کنید.

 

مطالعه کنید: آموزش نصب فونت در ویندوز

 

فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت موفق قابل دانلود می‌باشد همچنین ایمیلی حاوی لینک دانلود برای شما ارسال می‌شود.

در صورت داشتن هرگونه سوال، انتقاد یا پیشنهاد با پشتیبانی فروشگاه فایل پرشین استور تماس بگیرید.

 

ثبت دیدگاه

    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

محصولات مشابه
طرح توجیهی صنایع دستی
جزئیات بیـشتر
طرح توجیهی قالی بافی
جزئیات بیـشتر
طرح توجیهی تولیدی مبلمان و مصنوعات چوبی
جزئیات بیـشتر
طرح توجیهی تولید کفش
جزئیات بیـشتر
پایان نامه مقایسه هوش هیجانی مرد سالاری و زن سالاری
جزئیات بیـشتر
برو بالا