عضویت در سایت
نام محصول قیمت محصول تنظیمات
۱۹,۹۰۰ تومان
light box
امتیاز 5.00 پایان نامه بررسی رابطه بین فرزند پروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان">

هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري والدين و پذيرش اجتماعي كودكان  كه فرضيه هاي تحقيق عبارتند از اينكه:بين شيوه هاي فرزند پروري والدين و پذيرش اجتماعي كودكان رابطه وجود دارد. بين پذيرش اجتماعي دختران و پسران تفاوت وجود دارد. بين شيوه هاي فرزند پروري دختران و پسران تفاوت وجود دارد كه جامعه مورد مطالعه دانش آموزان مقطع ابتدائي است كه 70 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده كه 35 نفر دختران و 35 پسران است و آزمون شيوه هاي فرزند پروري و پذيرش اجتماعي بر روي آنها اجرا گرديده كه جهت آزمون فرضيه ها از روش آماري ضريب هم بستگي پيرسون وt متغيير مستقل استفاده گرديده كه نتايج آن به اين شرح است كه بين شيوه هاي فرزندپروري و پذيرش اجتماعي رابطه وجود دارد ولي بين پذيرش اجتماعي و شيوه هاي فرزند پروري دختران و پسران تفاوت وجود ندارد.

۱۹,۹۰۰ تومان – خرید

حجم : ۱۶۲ کیلو بایت
تعداد صفحات : ۵۹ صفحه
پسوند فایل : docx
پسوند فایل دانلود : ‌rar
قابلیت ویرایش : دارد
فهرست مطالب : دارد
منابع : دارد

پایان نامه بررسی رابطه بین فرزند پروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان

 

 

پایان نامه بررسی رابطه بین فرزند پروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان که برای شما آماده کرده ایم مربوط به رشته روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره (کلیه گرایش ها) در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می‌باشد.

پایان نامه بررسی رابطه بین فرزند پروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان در ۵۹ صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که شما بعد از خرید از سایت فروش فایل پرشین استور قادر به دانلود آن می‌باشد.

در زیر قستمی از متن پایان نامه بررسی رابطه بین فرزند پروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان به همراه فهرست مطالب برای شما عزیزان قرار داده شده است تا با مطالعه دقیق و اطلاع کامل از موضوعات اقدام به خرید فرمایید.

 

 

عنوان کامل پایان نامه: پایان نامه بررسی رابطه بین فرزند پروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان

 

 

پایان نامه بررسی رابطه بین فرزند پروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان

 

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه تحقیق

متغیرهای تحقیق

 

فصل دوم: پیشینه ادبیات تحقیق

روانشناسی اجتماهی و رفتار اجتماعی

رفتار اجتماعی

رشد رفتار اجتماعی

انواع رفتار اجتماعی

تفاوتهای فرهنگی در رفتارهای اجتماعی

خانواده

دید گاه هنری لوئیز مورگان

دیدگاه امیل دورکیم

کنوانسیون حقوق کودک ویونیسف

سبکهای فرزندپروری

پیشینه تحقیق

 

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه مورد مطالعه

حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر

پرسش نامه پذیرش اجتماعی

روش تحقیق

روش جمع آوری اوری اطلاعات

 

فصل چهارم: یافته ها

مقدمه

نمونه گیری و داده های مورد استفاده ازآزمون

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

مقیاس شیوه های فرزند پروری

پیشنهادات

محدودیت ها

منابع

 

 

 

مقدمه :

 

روان شناسان ؛ جامعه پذیری و پذیرش اجتماعی را به عنوان مبارزه ای فرد و جامعه تلقی می کنند و می گویند فرد مدام در حال گرایش به دور افکندن قید وبندهای اجتماعی و هنجارهای جامعه است و آنها کسب شناخت(دانش ) را نیز نتیجه رویارویی و مجادله فرد ( ذهن ) و محیط می دانند . پذیرش اجتماعی را روان شناسان فرایندی می داند که طریق آن کودک هنجارهای والدین را صورت عمقی می پذیرد و به سبک من برتر را ، محیط تهیه می بیند، عوامل اجتماعی با تشکیل این در پدیده به عنوان فرد منتقل می شوند

و بدین شکل فرد جامعه پذیر می گردد. بدون تردید رفتار انسان تا حدود زیاد بستگی به عوامل ارثی زیست شناختی (بیولوژیکی ) دارد. کودک فقط به علت انسان بودن ، می تواند اعمال و رفتاری را انجام دهد که از عهده حیوانات پست در نمی آید از جمله اینکه مغز بزرگ و پیچیده انسان ، او را قادر می سازد تا معانی را به کارگیرد و با استفاده از زبان و قدرت کلامی ارتباط برقرار کند. اساس و مبنای رفتار عوامل تن کارشناختی (فیزیولوژیکی ) و عوامل محیطی هستند ویژگیهای جسمانی مانند رنگ چشم و پوست و… از قوانین ارثی تبعیت می کنند به طور کلی نوع محیط بزرگ شده کودک و عوامل موجود در آن می تواند در نوع جامعه پذیری و پذیرش اجتماعی آن نقش بسزایی داشته باشد

به صورتی که نوع تربیت والدین و برخورد درست آنها با کودکشان می توان تأثیرات منفی و یا مثبتی بر روی آن بگذارند که هر کدام می تواند تأثیر مخرب یا مفیدی بر روی جامعه داشته باشد. رفتار غیر اکتسابی و آموزش آن توسط والدین به فرزند نتیجه و حاصل اثرات متقابل عوامل ساختی و محیطی است هر چند که ماهیت این در هم ورزی به گونه ای متفاوت و احتمالا” کمتر آشکار می شود و به نظر می رسد کودک زندگی را با نیازها و سائقه های بنیادی جسمانی و نیز یکی شروع می کند. در عین حال نیز از آغاز دارای بازتاب ها در رفتارهایی چون بلعیدن و مکیدن و…. است.

اگر والدین بتوانند درک و شناخت عمیق و دقیق تری از رفتار فرزند را به خود او بفهمانند درپذیرش فرد و کودک در امعه کمک بالایی داشته و با شنا سایی طبقه اجتماعی خانواده به آسانی می توان به ارزشهای خانواده پی برد زیرا هر طبقه اجتماعی ارزشهای خاص و مربوط به خود را داراست و هدف از شیوه های تربیت پذیری کودک به والدین تغییر ارزش ها و رفتارهای نامطلوب والدین نسبت به کودکان می باشد تا بتواند با پذیرش اجتماعی در جامعه آشنا گردد

 

 

بیان مسئله :

 

غالبا” شخصیت کودک به رنگ ، محیط عاطفی خانه در می آید و این حقیقت را متخصصین تعلیم و تربیت کودک طی بررسی های درباره ارتباط بین خوی پدر و مادر و رفتار کودک به اثبات رسانده و ثابت کرده اند که برخی از حرکات پدر ومادر و رفتار کودک به اثبات رسانده و ثابت کرده انی که برخی از حرکات پدر ومادر کودکان از راه مشاهده و برخی را نیز از طریق استنباط و تصور سرمشق قرار می دهند. بدین ترتیب والدینی که خود دچار مشکل هستند هرگز نمونه مطلوبی برای فرزندان خود نبوده و پیوسته انگاره های رفتاری منفی آن ها در زندگی کودک ادامه دارد. 

این گونه والدین که از نوع شیوه های فرزند پروری درست استفاده نکنند به فرزندان خود آسیب می رسانند به ده گره تقسیم می شوند که در کل می توان آن را والدین مسموم نادید و این نوع والدین نمی گذارند که فزندان به طور عادی پذیرا در جامعه باشند و پذیرش اجتماعی آنها هم دچار مشکل می شود. که این مسئله از زمان تولد کودک تا بزرگسالی آن مورد توجه قرار می گیرد.

 

 

سؤال مسئله :

 

آیا بین شیوه های فرزند پروری و پذیرش اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا پذیرش اجتماعی در بین دختران و پسران دارای تفاوت معنی داری است؟

آیا شیوه های فرزند پروری در بین دختران و پسران دارای تفاوت معنی داری است؟

 

 

اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

روابط متقابل یا مناسبات متقابل اجزای هستی مخصوصا” اجزای جاندار  سبب می شود  که نوعی تعادل یا سازگاری میان آن ها پدید آید در جامعه انسانی نیز انواع مناسبات متفابل و تعادل یا سازگاری برقرارند و خانواده سالم خانواده ای است که اولا” محیط سالمی سعادت زن و مرد و ثانیا” برای تربیت کودکان فراهم آورد ویک وجه متهن خانواده سالم این است که محیط آن علاوه بر تأمین خوشی زن و مرد و آسایش و پرورش درست کودکان را نیز میسر گرداند و تعین شیوه های درست تربیت پذیری در کودکان توسط والدین می تواند در پذیرش جامعه از کودکان نقش بسزایی داشته باشد

یکی از مسائل مهم که در پذیرش اجتماعی می توانیم گفت که نقش بسزایی دارد همین شیوه های فرزند پروری و نوع برخورد والدین با مشکلات و ناراحتیها و یا رفتاهای مناسب فرزندان است که به فرزند اجازه زندگی و انتاب را می دهد و کودکانی که در محیط خانواده خود از آسایش برخوردار نیستند و پرورش درستی نداشته اند اینها از حضور در جامعه هم دور مانده اند که تمام این مطالب در نهادهای خانواده و مراکز آموزشگاهی می تواند نقش بسزایی داشته باشد.

 

 

نکته: تمام فایل ها ویرایش جدید می‌باشند و به صورت صحیح صفحه بندی و آماده شده اند لذا جهت نمایش صحیح فایل ها لطفا فونت های  (B Nazanin – B Mitra – B Lotus – B Titr) را نصب کنید. در صورت نیاز میتوانید به صورت مستقیم از اینجا دانلود کنید.

 

مطالعه کنید: آموزش نصب فونت در ویندوز

 

فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت موفق قابل دانلود می‌باشد همچنین ایمیلی حاوی لینک دانلود برای شما ارسال می‌شود.

در صورت داشتن هرگونه سوال، انتقاد یا پیشنهاد با پشتیبانی فروشگاه فایل پرشین استور تماس بگیرید.

ثبت دیدگاه

    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

محصولات مشابه
طرح توجیهی صنایع دستی
جزئیات بیـشتر
طرح توجیهی قالی بافی
جزئیات بیـشتر
طرح توجیهی تولیدی مبلمان و مصنوعات چوبی
جزئیات بیـشتر
طرح توجیهی تولید کفش
جزئیات بیـشتر
پایان نامه مقایسه هوش هیجانی مرد سالاری و زن سالاری
جزئیات بیـشتر
برو بالا